ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΣΧΕΣΕΙΣ

Στα πλαίσια της ενασχόλησης της με το εκπαιδευτικό λογισμικό, η ΑΛΦΑ ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ συμμετείχε σε τρία Ευρωπαϊκά Προγράμματα Life Long Learning:

Εξ άλλου έχει αναλάβει τη συνεχή βελτίωση και διανομή των αποτελεσμάτων προηγούμενων Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων της ΕΛΕΑ Ε.Π.Ε.