Ελληνο-φινλανδικό βιβλίο φράσεων

Ένα ακόμη βιβλίο της σειράς προστέθηκε στην σειρά μας με βιβλία φράσεων, η οποία ήδη περιλαμβάνει οδηγούς σε 12 γλώσσες.

Είναι σημαντικό να σημειώσουμε ότι το βιβλίο δημιουργήθηκε από μια ομάδα Φινλανδών μαθητών του Κέντρου Ελληνικής Γλώσσας και Πολιτισμού "ΜΕΓΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ".