Περισσότερα σχολεία χρησιμοποιούν τα βιβλία μας


Alexander school of Greek
Ελληνοβρετανικό
Reagro  

Περισσότερα σχολεία χρησιμοποιούν τα βιβλία μας.

Αυξάνονται συνεχώς τα σχολεία που χρησιμοποιούν την σειρά βιβλίων μας για την διδασκαλία της ελληνικής γλώσσας σε ξένους.

Μεταξύ των τελευταίων είναι το Greek Lol (Learn Online) που προσφέρει μαθήματα εξ αποστάσεως με την χρήση του διαδικτύου.

Τα βιβλία έχουν αναπτυχθεί στο πλαίσιο Ευρωπαϊκών Εκπαιδευτικών προγραμμάτων στα οποία μετείχε το Σχολείο Ελληνικής γλώσσας για ξένους Μέγας Αλέξανδρος (www.alexander-edu.org) και διάφορα πανεπιστήμια ή σχολεία εντός της Ε.Ε..

Τεχνολογικός εταίρος ήταν η ελληνική εταιρεία ΕΛΕΑ Ε.Π.Ε (www.elea.gr), η οποία μας έχει δώσει την σχετική τεχνογνωσία. 


¨Λεξικό
Μια πεντάρα για να σωθεί η Ελλάδα
Διαλέγω Πανεπιστήμιο
¨kollegia
Mesologgi
FoodMed
Griko
Reagro