Άλφα Εκδοτική


Alexander school of Greek
Ελληνοβρετανικό
Reagro  

Οι Εκδόσεις ΑΛΦΑ λειτουργούν από το 1972. Από την αρχή ασχολήθηκαν με εκδόσεις βιβλίων τεχνολογίας, κυρίως αεροπορικής, για την επαγγελματική εκπαίδευση. Από το 1975 ξεκίνησαν να εκδίδουν βιβλία για την διδασκαλία της ελληνικής γλώσσας σε ξένους.

Από το 1981 η εκδοτική τους δραστηριότητα εντάθηκε και στους δύο τομείς με προσθήκη νέων τίτλων και ιδιαίτερα με βιβλία για διδασκαλία ελληνικών σε ξένους. Αυτά τα τελευταία έχουν αναπτυχθεί και δοκιμαστεί από το Σχολείο Ελληνικής Γλώσσας και Πολιτισμού ‘ΜΕΓΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ’ σε συνεργασία με Ευρωπαϊκά Πανεπιστήμια και Σχολεία που διδάσκουν τα Αρχαία και τα Νέα Ελληνικά.

Από την συνεργασία με το ανωτέρω Σχολείο και το ΕΛΛΗΝΟΒΡΕΤΑΝΙΚΟ ΚΟΛΛΕΓΙΟ προέκυψε το 2011 η https://drive.google.com/file/d/1sgOpLt-2Pf6htUe8JWtgUkIf2ARbjXHU/viewέκδοση ενός εντελώς επίκαιρου βιβλίου με τίτλο ΜΙΑ ΠΕΝΤΑΡΑ ΓΙΑ ΝΑ ΣΩΘΕΙ Η ΕΛΛΑΔΑ.

Εξ άλλου από το 1993 έως το 2008 εκδόθηκε μια μεγάλη σειρά βιβλίων σε θέματα εκπαιδευτικού και επαγγελματικού προσανατολισμού, όπως το "ΔΙΑΛΕΓΩ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ" και το "ΚΟΛΛΕΓΙΑ: Προπομποί των Ιδιωτικών Πανεπιστημίων", τα οποία διατίθενται πλέον δωρεάν σε ηλεκτρονική μορφή.

Από την 1/1/2011 η εταιρεία διεύρυνε την δραστηριότητά της και ανέπτυξε πλέον την δυνατότητα ανάπτυξης εφαρμογών ηλεκτρονικής εκπαίδευσης στον τομέα διδασκαλίας της ελληνικής γλώσσας ως ξένης. Τότε ενσωμάτωσε τις περισσότερες από τις δραστηριότητες της εταιρείας ΕΛΕΑ ΕΠΕ από την οποία έλαβε την σχετική τεχνογνωσία και στους τομείς διαχείρισης μεγάλων βάσεων πληροφοριών.

Με αυτή την τεχνογνωσία μετείχε σε τρία μεγάλα Ευρωπαϊκά προγράμματα, τα re-agrofood-med και e-griko. Επίσης η ΑΛΦΑ εκδίδει και διαθέτει όλο το εκπαιδευτικό υλικό (βιβλία και πολυμεσικούς δίσκους), το οποίο αναπτύχθηκε σε όλα τα ανωτέρω Ευρωπαϊκά προγράμματα. Τέλος η εταιρεία έχει εκδώσει και τα βιβλία του Ευρωπαϊκού Προγράμματος LINGUANET.

Τα βιβλία της ΑΛΦΑ ΕΚΔΟΤΙΚΗ παρουσιάζονται αριστερά ανά θεματική κατηγορία. Για τα βιβλία διδασκαλίας της ελληνικής γλώσσας δημοσιεύουμε ηλεκτρονικά το πρώτο τους κεφάλαιο σε μορφή PDF.


¨Λεξικό
Μια πεντάρα για να σωθεί η Ελλάδα
Διαλέγω Πανεπιστήμιο
¨kollegia


FoodMed
Griko
Reagro