Διεθνείς Σχέσεις


Alexander school of Greek
Ελληνοβρετανικό
Reagro  

Στα πλαίσια της ενασχόλησης της με το εκπαιδευτικό λογισμικό, η ΑΛΦΑ ΕΚΔΟΤΙΚΗ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ συμμετείχε σε τέσσερα Ευρωπαϊκά Προγράμματα Life Long Learning:

Εξ άλλου έχει αναλάβει την συνεχή βελτίωση και διανομή των αποτελεσμάτων προηγούμενων Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων της ΕΛΕΑ ΕΠΕ.


¨Λεξικό
Μια πεντάρα για να σωθεί η Ελλάδα
Διαλέγω Πανεπιστήμιο
¨kollegia
Mesologgi
FoodMed
Griko
Reagro